Taxatie

Een taxatierapport heeft tot hoofddoel het verschaffen van informatie over de reële waarden van een woning. Dit kan uw eigen woning zijn, maar ook bijvoorbeeld de woning die u voornemens bent te gaan kopen. In sommige gevallen kan een taxatierapport zelfs verplicht zijn, bijvoorbeeld in verband met het verkrijgen van een financiering (met NHG), een boedelverdeling in het kader van schenking of erfrecht, etc. Op dergelijke momenten is het realistisch waardeoordeel van een ter plaatse deskundige van groot belang.
 

Inhoud taxatierapport 

De taxateur verzamelt voor het uitbrengen van zijn rapportage de nodige informatie, waaronder een omschrijving van het object, de omgeving, de onderhoudstoestand, publiek- en privaatrechtelijke aspecten. 
Wanneer alle gegevens verzameld en verwerkt zijn, kan vervolgens het taxatierapport worden opgemaakt. Het wordt opgesteld volgens een standaardmodel financiering woonruimte. Hierdoor wordt het geaccepteerd door alle banken, maar ook door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ten behoeve van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 

Taxateur

De taxaties worden door onze samenwerkingspartner uitgevoerd. Wij brengen u hiermee in contact.