Nieuwe ontwikkeling binnen VN Makelaars

Beste klant(en) / partner(s),

Een nieuwe ontwikkeling binnen ons bedrijf, VN Makelaars. 

Ondanks dat het bedrijf floreert, hebben we beiden ingezien dat we zakelijk gezien een andere visie hebben. Na zorgvuldig overleg hebben we daarom besloten om VN Makelaars per 31 december 2024 te beĆ«indigen en elk ons eigen pad te volgen. Hoewel dit geen makkelijke beslissing was, geloven we dat dit de juiste stap is voor ons, gezien de huidige omstandigheden. 

We zijn heel dankbaar voor het vertrouwen en de plezierige samenwerking die jullie ons de afgelopen jaren hebben gegeven. Jullie betrokkenheid heeft ons geholpen om te groeien en succesvol te zijn, en de waardevolle relaties die we hebben opgebouwd, koesteren we enorm.

Vanaf 1 juli 2024 zal Bas verdergaan onder de naam BN Makelaar en Onno onder de naam VO Makelaars.


We verwachten dat jullie geen hinder zullen ondervinden van deze overgang. VN Makelaars zal in de huidige vorm blijven bestaan tot alle lopende transacties zijn afgerond. Voor lopende zaken en afwikkelingen blijven we beschikbaar en zullen we persoonlijk contact met jullie opnemen om alles door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden. 

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking tijdens deze overgangsperiode.

Met vriendelijke groet, 

Onno Veldhuizen

06 - 24 36 32 91

Bas Nuijtermans               

06 - 42 98 38 11